Overwinterende libel

Het voorjaar is net enkele dagen begonnen en je komt nu al libellen (juffers zijn ook libellen) tegen op de Aarlesche Heide. Het is op de Aarlesche Heide de enige libellensoort die als volwassen exemplaar overwintert. Het is de bruine winterjuffer, die zijn naam te danken heeft aan het feit Lees meer…